Mellanskånes Kraft - Elhandel

Miljöpåverkan2018-07-09T11:15:05+02:00

Ursprungsmärkning av el

Mellanskånes kraft AB är stolt över att sälja endast el som produceras från förnybar energikälla till alla sina kunder.

Här redovisar vi elens ursprung och miljöpåverkan.

Ursprungsmärkning 2017

Miljöpåverkan