Ursprungsmärkning av el

Mellanskånes kraft AB är stolt över att sälja endast el som produceras från förnybar energikälla till alla sina kunder.

Här redovisar vi elens ursprung och miljöpåverkan.

Ursprungsmärkning 2018

Miljöpåverkan

Den el vi sålde 2018 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,00 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh.

Vår ursprungsmärkning grundas till 100% på ursprungsgarantier.