Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo2019-03-08T15:43:30+02:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Avbrott i delar av Äsphult

Tisdagen den 08/10 hade vi ett avbrott 8-13 p.g.a omkopplingar inför förbättringsåtgärder. Den berörda stationen var 630.

Planerat strömavbrott i delar av Tjörnarp

Torsdagen den 3/10 mellan 09.00 och 12.00 var vi tvungen att stänga av strömmen i delar av Tjörnarp p.g.a. omkopplingar inför reparationsarbete. De berörda stationerna var 201, 210 och 213.

Strömavbrott i Sandåkra

Måndagen den 30/9 hade vi ett strömavbrott i området Sandåkra vid 11.00. De berörda stationerna var 108 och 117.  Felet åtgärdades inom en timme.

Kort strömavbrott i Linderöd

Tisdagen 24/9 Onsdagen 25/9 hade vi ett flera korta strömavbrott i en delar av Linderöd och Tjörnarp i samband med installation av nya transformatorer i området.  enligt nedan:

Tis 24 mellan 8.00 och 8.30. Den berörda station var T800.

Tis 24 mellan 13.00 och 14.00- Södra Linderöd, Torastorp och Bjära. T800, samt  T805, T806, T808, T811, T812, T813, T814, T815, T816, T819, T820, T823, T825, T827, T828, T830 och T831.

Tis 24 mellan 16.00 och 16.30-Tjörnarp. T300 (Två st korta strömavbrott).

kommer vi att behöva göra ett flera korta strömavbrott i samband med installation av nya transformatorer i området enligt följande:

Ons 25 mellan 16.00 och 16.30-Tjörnarp. T300 (Två st korta strömavbrott).

Akut felavhälpning i Ankhult

Måndagen den 23/9 kl 8.30 hade vi ett strömavbrott  i Ankhult p.g.a. akut felavhjälpning. Felet påverkade delar av station 501 och reparationsarbetet blev färdigt kl. 9.00.