Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo2019-03-08T15:43:30+02:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Planerat avbrott i Rickarum

Fredagen den 5 juli behövde vi ha ett avbrott i Rickarum mellan kl. 07.00 – 11.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Det var ett avbrott eller flera kortare avbrott samt berörde endast vissa hushåll i transformatorstationen 613 och 627.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Rickarum

Torsdagen den 4 juli hade vi ett avbrott i Rickarum mellan kl. 06.30 – 13.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Det kan ha varit ett avbrott eller flera kortare avbrott samt berörde endast vissa hushåll i transformatorstationen 613 och 627.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i Ylleröd

Måndagen den 1 juli 2019 behövde vi ha ett kort avbrott i Ylleröd mellan kl. 11:00 – 11:15 p.g.a. ett träd som hängde på ledningen. Den berörda transformatorstationen var 629.

Mvh

MSKraft

Strömavbrott 27/6 i Bjärröd och Ljungarum med omnejd

Onsdagen den 27 juni hade vi ett avbrott i  i Bjärröd och Ljungarum med omnejd p.g.a. en fågel som hade fastnat vid transformatorn T623. Vissa områden fick tillbaka strömmen ca kl. 16.00 och de resterande områden fick tillbaka strömmen kl. 16.50.

Mvh

MSKraft