Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Strömmen åter i Häglinge med omnejd

Angående strömavbrott 2021-02-22

Stationer där strömmen är åter kl 11:47

414

Berört område: del av Häglinge

 

Stationer där strömmen är åter kl 11,17

402 och 422

Områden: del av Häglinge

 

Stationer där strömmen är åter kl 10:50

404, 413, 403, 502, 503, 501, 504, 641, 630 och 609

Områden: Östra Häglinge, Ljunga, Na Pårup Ankult, Ankhults sommarby, Sjörup

Planerat avbrott den 25/2 i flera områden

Torsdagen den 25 februari 2021 behövde vi ha ett avbrott vid Sindbyholm, Lilla Svenstorp och delar av Karlarp mellan kl. 08.00 – 11.15 (planerat mellan kl. 08.00 – 12.00) p.g.a. inkoppling av ny förlagd Högspänningskabel. De berörda transformatorstationer var 324 och 325.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i delar av Linderöd

Tisdagen den 16 februari behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Linderöd mellan kl. 15.00 – 15.07 och 15.13 beroende på område (planerat mellan 15.00 – 15.20) för att göra omkopplingar på elnätet. Den berörda transformatorstation var 801.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i delar av Äsphultsvägen i Linderöd

Tisdagen den 16 februari behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Äsphultsvägen i Linderöd mellan kl. 10.00 – 10.09 (planerat mellan kl. 10.00 – 10.30) för att göra omkopplingar på elnätet. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll som tillhörde transformatorstationen 801.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott på Badstigen i Tjörnarp

Måndagen den 15 februari 2021 behövde vi ha ett akut avbrott på Badstigen i Tjörnarp mellan kl. 13.00 – 13.15 (planerat mellan kl. 13.00 – 13.30) för att säkra upp elnätet. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll som tillhör transformatorstationen 301.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i delar av Linderöd

Måndagen den 8 februari 2021 behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Linderöd mellan kl. 09.00 – 09.15 (planerat mellan kl. 09.00 – 09.20) för att åtgärda ett tekniskt fel. Den berörda transformatorstationen var 817.

Mvh

MSKraft