Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Strömavbrott i flera områden 25-26/10

Natten mellan söndag den 25/10 och måndag den 26/10 hade vi ett avbrott i delar av Häglinge, Ljunga, Öa Häglinge, Na Pårup, Ankhult och Sjörup mellan kl. 20:41 – 02:45 . De berörda transformatorstationerna var 404, 413, 403, 414, 402, 422, 502, 503, 501, 504, 609, 641 och 630.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 26/10 i flera områden

Måndagen den 26/10 2020 behövde vi ha ett avbrott i Bosarp, Bosarps Sommarby, Bjärnhult, och delar av Åkarp mellan kl. 08.00 – 08.20 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 605, 606, 612, 625, 635 och 643.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i den 14/10 i Bjära, Bjära Ry och Byrhult

Onsdagen den 14/10 behövde vi ha ett akut avbrott mellan ca kl. 13:10 – 13:25 i Bjära, Bjära Ry och Byrhult p.g.a. trädpåfall på en av våra ledningar och som skulle tas bort från aktuell ledning. De berörda transformatorstationerna var 829, 816, 827, 814, 815 och 828.

Mvh

MSKraft

Två planerade avbrott i flera områden den 12/10 – 13/10 vid olika tider

Natten mellan måndag och tisdag den 12/10 – 13/10 kl. 23.00 – 02.00 behövde vi ha ett avbrott i Ella med omnejd, Sa Tjörnarps samhälle, Gunnarp, Vätteryd och Ebbarp. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Gunnarp.  De berörda transformatorstationerna var 209, 201, 208, 213, 210, 203, 212, 217, 211, 214, 206, 202, 207, 204 och 216.

Natten mellan måndag och tisdag den 12/10 – 13/10 kl. 01.00 – 04.00 behövde vi ha ett avbrott i Sandåkra, Lunnahöja, Djupadal, Asmoarp, Stångeryd, Drakarör, Näs, Mellby Gård, Skea, Adseke, Ljungarum, Röslöv, Björkåra, Ryhus, Arastorp, Kroksjö och Bjärröd. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Norra Mellby. De berörda transformatorstationerna var 103, 104, 116, 118, 101, 117, 108, 102, 110, 111, 119, 120, 109, 112, 106, 113, 105, 114, 115, 623, 621, 622 och 615.

Spänningslöshet garanterades ej under ovan angivna tider.

Mvh

MSKraft

Två planerade avbrott i flera områden den 13/10 – 14/10 vid olika tider

Natten mellan tisdag och onsdag den 13/10 – 14/10 kl. 23.00 – 02.00 behövde vi ha ett avbrott i Rickarum, Ekevång, Duckarp, Duckarps kvarn, Byrhult, Äsphult, Brostorp, Bosarps sommarby, Bjärnhult, Åkarp, Toarp och Olarp. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Brostorp.  De berörda transformatorstationerna var 620, 613, 617, 618, 640, 614, 619, 616, 635, 636, 637, 627, 610, 608, 642, 624, 601, 611, 626, 612, 605, 606, 632, 602, 638, 603, 625, 633, 604 och 634 och 639

Natten mellan tisdag och onsdag den 13/10 – 14/10 kl. 01.00 – 04.00 behövde vi ha ett avbrott i Linderöds samhälle med omnejd, Liarum, Toarp, Tågarp, Spångarp, Holmö, Knopparp, Ylleröd, Loarp, Bösarp, Sa Pårup, Torastorp, Bjära och Byrhult. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Linderöd. De berörda transformatorstationerna var 629,902, 906, 903, 904, 800, 804, 801, 817, 818, 829, 810, 824, 821, 826, 809, 822, 805, 806, 831, 830, 811, 823, 812, 820, 825, 819, 813, 827, 816, 814, 815, 828, 908, och 911.

Spänningslöshet garanterades ej under ovan angivna tider.

Mvh

MSKraft