Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott den 11/10 i Åbro

Tisdagen den 11 oktober kommer vi att behöva stänga av strömmen i Åbro mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet.  Den berörda transformatorstationen är 626.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 6/10 i delar av Sjöberga

Torsdagen den 6 oktober kommer vi att behöva stänga av strömmen i delar av Sjöberga mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Avbrottet berör delar av transformatorstation 406.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 4/10 i Korsaröd

Tisdagen den 4 oktober kommer vi att behöva stänga av strömmen i Korsaröd mellan kl. 09.00 – 10.30 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet.  De berörda transformatorstationerna är 309 och 421.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Strömavbrott i Boarp

Tisdagen den 13 september hade vi ett avbrott i Boarp mellan ca kl. 12:48 – 14:10 i Boarp p.g.a. att en person fält ett träd över ledningen. Den berörda transformatorstationen var 821.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 16/9 i Spångahus

Fredagen den 16 september behövde vi stänga av strömmen i Spångahus mellan kl. 09.30 -11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 13/9 i Spångahus

Tisdagen den 13 september behövde vi stänga av strömmen i Spångahus mellan kl. 09:30 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i ett visst område

Tisdagen den 6 september behövde vi stänga av strömmen i ett visst område i Tjörnarp mellan kl. 10:00 -11:30. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll och var p.g.a. ombyggnad i ledningsnätet.

Mvh

MSKraft

Strömavbrott i Björkeröd

Måndagen den 29 augusti hade vi ett avbrott i Björkeröd p.g.a. dåliga väderförhållande (åska).  Strömmen vara åter ca kl. 09:50 och den berörda transformatorstationen var 1002.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i delar av Rydbolund 8/8-22

Måndagen den 8:e augusti mellan klockan 09.30 och 11.30 hade vi strömavbrott pga. planerat underhållsarbete i delar av Rydbolund.

Berörd station: delar av T617

Mvh, MSKraft

Vänligen notera att vi inte garanterar spänninsglöshet under arbetet.