Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Avbrott i Karlarp med omnejd 5:e Augusti

Med anledning av akut kopplingsarbete på elnätet, behövs ett elavbrott i område Karlarp, Spångahus och Sjöparken onsdagen den 5 augusti mellan kl 08.00 och kl 09.00

Berörda stationer:

T308, T307, T310, T317, T311, T327, T312, T323, T313, T315 och T316

Avbrott i Tjörnarps samhälle

Onsdagen den 15 juli 2020 behövde vi ha två korta avbrott i Tjörnarps samhälle mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. underhållsarbete. Den berörda transformatorstationen var 301.

Mvh

MSKraft

Avbrott i Östra Häglinge

Torsdagen den 9 juli behövde vi ha ett kort avbrott i Östra Häglinge mellan kl. 14.30 – 15.00 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 404.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Ankhult i Sjörup

Torsdagen den 9 juli behövde vi stänga av strömmen i Ankhult i Sjörup mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. underhållsarbete. De berörda transformatorstationerna var 501, 503 och 504.

Mvh

MSKraft