Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott den 27/1 i delar av Sandåkra och Asmoarp

Med anledning av de störningar som uppkom i samband med det kraftiga snöovädret den 13-14 jan, kommer vi att montera mer vädersäkarde linor på luftlinjen till T108 i Sandåkra. Vi behöver därför ha ett avbrott den 27 jan 2021 mellan kl. 09.00-11.00 i delar av Sandåkra och Asmoarp. Den berörda transformatorstationen är 108.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 26/1 i flera områden

Tisdagen den 26/1 2021 kommer vi att behöva stänga strömmen i del av Rickarum, Nockarp och Äsphults Ora mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. röjningsarbete av grenar och träd på våra luftlinjer. Berörda transformatorstationer är 620, 614, 616, 619, 636 och 637.

För spänningslöshet under avbrottstiden garanteras ej.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Akut avbrott den 21/1

Torsdagen den 21/1 2021 behövde vi ha ett akut avbrott i Ankhults sommarby mellan kl. 13.00 – 14.30 (planerat mellan kl. 13.00 – 16.00) p.g.a. reparation av luftlinje efter trädpåfall. De berörda transformatorstationerna var 501 och 504.

Mvh

MSKraft

Avbrott den 19/1

Vi hade under gårdagskvällen ett avbrott fr ca 19,00 (B6-11 i Häglinge) som berörde stationerna:414, 422, 402, 404, 413, 403, 502, 5,3, 501, 504, 641, 609, 630 p.g.a. av en nedriven hängkabel till T 503. Strömmen åter till samtliga stationer under kvällen och T503 (Sjörup) fick strömmen åter ca 00.00 (Reservkraft just nu). Berörda områden: del av Va Häglinge, Ljunga, N Pårup, del av Äsphult, Ankhults sommarby och Sjörup.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott den 14/1

Torsdagen den 14 januari 2021 hade vi ett akut avbrott mellan ca kl. 15.30 – 16.05 (prognostiden var drygt en timme) p.g.a. skador på luftlinjen efter onsdagens (13/1) snöfall i områdena av Västra Häglinge. De berörda transformatorstationerna var T414, T402 och T422.

Mvh

MSKraft

 

Avbrott avklarat i Sandåkra den 14/1

Den 14/1 2021 hade vi ett avbrott i Sandåkra där alla hushåll fått strömmen åter kl. 10:40. De berörda transformationerna var 108 och 117. Alla avbrott som drabbades p.g.a. rådande väder fick även åter spänning.

Mvh

MSKraft

Avbrott i Ylleröd med omnejd

Vi hade ett avbrott i Ylleröd på grund av den stora snömängden som kommit under dagen. Felsökning pågår och strömmen kan komma tillbaka och stängas igen under felsökningen. Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet. Avbrottet berör transformatorstationerna 824, 809, 821, 826 och 629.

Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet.

Dagens avbrott i Prästorp och Sjunnerup är avklarat och samtliga hade strömmen åter kl 15.10

Berörda stationer var T313, T315, T316

Mvh

MSKraft

Avbrott i Prästorp, Sjunnerup och Ylleröd

Onsdag den 13/01 hade vi ett avbrott i Prästorp, Sjunnerup och Ylleröd på grund av den stora snömängden som kommit under dagen.  Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet. Avbrottet berörde transformatorstationerna 313, 315, 316 824, 809, 821, 826 och 629.

Mvh

MSKraft