Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Planerat avbrott den 30/9 Årröd och Forshult med omnejd

Onsdagen den 30 september behövde vi stänga av strömmen Årröd och Forshult med omnejd mellan kl. 08.00 – 11.00 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 905, 906 och 909.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 28/9 i flera områden

Måndagen den 28 september behövde vi stänga av strömmen i Bosarps Sommarby, Sjötorp, Äsphult, Bjärnhult, Åkarp, Tottarp, Toarp och Olarp mellan kl. 08.00 – 11:25 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 602, 603, 604, 605, 606, 612, 625, 633, 634, 635 och 638. Initialt fick stationerna 602, 603, 604, 633, 634 och 638 ett kortare avbrott på 2 min. Dessa stationer fick även i samband med att hela nätet åter skulle spänningssättas ytterligare ett kort avbrott på ca 2 min strax innan kl. 11:25.

Berörda transformatorstationer som fick två kortare avbrott var: 602, 603, 604, 633, 634 och 638. 1:a avbrottet inträffade ca kl. 08.00 och 2:a avbrottet ca kl. 11:15.

Berörda transformatorstationer som hade avbrott mellan kl. 08.00 – 11:25 var: 605, 606, 612, 625 och 635.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 23/9 i delar av Korsaröd, Ynglingarum och Västra Häglinge

Onsdagen den 23 september behövde vi stänga av strömmen i delar av Ynglingarum samt Västra Häglinge mellan kl. 08.00 – 11.00 och i delar av Korsaröd mellan kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. av att grenar/träd längs våra luftledningar skulle röjas bort. Detta utfördes för att förebygga akuta avbrott.

Avbrottet kl. 08.00 – 11.00 berörde transformatorstationerna 405, 407, 408, 411, 412, 415 och 423 och avbrottet kl. 13.00 – 14.30 berörde transformatorstationerna 309, 314 samt 421.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 22/9 i flera områden

Tisdagen den 22 september behövde vi stänga av strömmen i Gunnarp, Ebbarp och från Custon Vägkrog och norrut på båda sidor om Riksväg 23 förbi Vätteryd, mellan kl. 07.30 – 10.55. Detta på grund av kopplingsarbete samt förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 202, 204, 206, 207, 208, 211, 214, 216 och 217. Initialt fick stationerna 217 (vid Custon Vägkrog), 204, 207, 208 och 216 ett kortare avbrott på 20 min. Dessa stationer fick även i samband med att hela nätet åter skulle spänningssättas ytterligare ett kort avbrott på ca 20 min strax innan kl. 10.55.

Berörda stationer som fick två kortare avbrott var: 217 (vid Custon), 204, 207, 208 och 216. 1:a avbrottet inträffade ca kl. 07.30 och andra avbrottet ca kl. 10.40.

Berörda stationer som hade avbrott mellan kl. 07.30 – 10.55 var: T211, T214, T206 och T202

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 15/9 vid Häglinge

Tisdagen den 15 september 2020 behövde vi stänga av strömmen i delar av Va Häglinge, Ekholmen, Nygård och delar av Röslöv vid Häglinge mellan kl. 08.00 – 08:45 p.g.a. rasering- och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 402, 414 och 422.

Mvh

MSkraft

Inställt planerat avbrott i flera områden den 10/9

Avbrottet som skulle ske torsdagen den 10/9 i Gunnarp, Ebbarp och från Custon Vägkrog och norrut på båda sidor om Riksväg 23 förbi Vätteryd mellan kl. 07:30 – 11:00 blev inställt i de flesta berörda områden. Ett avbrott skedde dock fortfarande vid f.d. Odla mellan kl. 07:30 – 11.00. Den berörda transformatorstationen var T211.

Mvh

MSKraft