Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Planerade strömavbrott p.g.a förbättringsarbete

Tisdag den 7 april

Mellan 09.00 – 12.00 : Rickarum, Nockarp, Äsphults Ora, Ljunga. Berörda transformatorstation :614, 616, 619, 620, 636 och 637.

Onsdag den 8 april

Mellan 09.00 – 11.00 : Bösarp, Boarp. Berörda transformatorstation :809 och 822.

Historiska händelser

Strömavbrott p.g.a. Förbättringsarbete under april 2020

Fredag den 3 april

Mellan 9.00 – 11.00 :Linderöd. Berörda transformatorstation : 806.

Mellan 13.00 – 14.00 : Årröd, Ullarp, Olarp. Berörda transformatorstation :905, 906 och 909.

Mellan 10.00 – 12.00 : Byrhult, Bjära, Högestad, Torastorp. Berörda transformatorstation : 814, 815, 816, 827, 828 och 829.

Akut reparationsarbete och omkoppling

Måndagen den 25/3 hade vi ett akut reparationsarbete  i Sösdala. Vi stängde av strömmen på ett mindre område mellan 10 och 11. Den berörda stationen var 1100.

Vi stängde av strömmen i delar av Äsphult och Rickarum p.g.a. omkopplingsarbete mellan 10.30 och 11. De berörda stationerna är 610 och 627

Underhållsarbete på Rickarum

Måndagen den 23/3 stängde vi av strömmen mellan 8.00 och 13.00 på några anläggningar i Rickarum på grund av underhållsarbete. Den berörda station var 627

Kort avbrott i Ankhult – Bosarpssjön 13-14

Måndagen 16/3 hade vi ett kort avbrott i Ankhult mellan 13-14  pga reparationsarbete.

Efter att det blev utfört fick station (T503) ett kort avbrott mellan 14.15 och 14.35 pga återinkoppling efter att ha varit inkopplad i elkraftverk, .