Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Akut avbrott del av Linderöd

Vi har behov av ett akut avbrott den 31 mars kl 08.30 till 08.45 för att kunna göra omkopplingar på elnätet. Berört område är del av Linderöd. Berörd station är T801.

Mvh

MSK

Planerat avbrott Karlarp

Med anledning av omkopplingsarbete på elnätet har MSKraft planerat in ett elavbrott onsdagen den 24 mars mellan kl 07.30 – 10.30

Aktuella berörda områden är del av Karlarp vid Mossvägen, Sindbyholm, Karlarp längs kyrkvägen, och Kyrkbyn

Berörda stationer är: T304, T305, T319, T321, T325 och T324

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Tottarp och Olarp

Med anledning av ett stolpbyte har MSKraft planerat in ett elavbrott måndagen den 22 mars mellan kl 10.00 – 11.00 vid Tottarp och Olarp

Aktuella berörda områden är Tollarp och Olarp

Berörda stationer är: T638, T603, T633, T604 och T634

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet”

Mvh

MSKraft

Kort akut avbrott

Vi behöver ta ett kort akut avbrott på ca 10 min från kl 13.35 för att åtgärda en frånskiljare.

Berörda område är: Del av Rickarum, Nockarp och Äsphults Ora

Berörda stationer är: T619, T616, T636 och T637

Mvh

Msk

Pågående avbrott i Rickarum med omnejd

Vi har just nu ett pågående avbrott, som berör stationerna; T642, T608, T610, T627, T613, T627, T614, T619, T616, T636, T637, T617, T618 och T640.

Berörda områden är: Del av Äsphult, Råbockarp, Duckarps kvarn, Rickarum, Rickarums kvarn, Duckarp, Nockarp, Fästan, Äsphults ora, Kalentehuset,

Felavhjälpning pågår. Vi har lokaliserat felet och beräknar att felet är åtgärdat kl: 23:00

Mvh

MSK