Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerat avbrott i Lunnahöja

Onsdagen den 26 februari 2020 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna är 101, 103 och 112.

Mvh

MSKraft

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Akut avbrott i Korasörd

Onsdagen den 19/2 hade vi ett kort avbrott i Korsaröd mellan kl. 15:00 – 15:30 p.g.a. akut reparationsarbete, då ett träd hängde på ledningen. De berörda transformatorstationerna var 309, 314 och 421.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Rickarum

Onsdagen den 19/2 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum vid 2 tillfällen mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 613.

Mvh

MSKraft

Planerade korta avbrott i Lunnahöja

Onsdagen den 19/2 och torsdagen den 20/2 har transformatorstationen 112 i Lunnahöja gått med reservkraft p.g.a. transformatorbyte. Vid in och urkoppling kunde kortare avbrott förekomma.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Rickarum

Måndagen den 17 februari 2020 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 613.

Mvh

MSKraft

Planerat (akut) avbrott i Lunnahöja

Onsdagen den 5 februari behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 101 och 103.

Mvh

MSKraft