Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott i Åkarp, Bosarp och Bjärnhult

Onsdagen den 3 juni 2020 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Åkarp, Bosarp, Bjärnhult mellan kl. 12.30 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna är 611 och 626.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Planerat avbrott i Åbro

Torsdagen den 28/5 2020 behövde vi stänga av strömmen i Åbro mellan kl. 08.00-11.30 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen var 626.

Mvh

MSKraft

Akut reparationsarbete i Brostorp

Tisdagen den 26/5 hade vi ett kort avbrott i ett visst område i Brostorp mellan kl. 08.30 – 09.30 p.g.a. akut reparationsarbete. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll i stationen 611.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Bosarp, Åkarp och Liarum med omnejd

Torsdagen den 14 maj 2020 behövde vi stänga av strömmen i Bosarp, Åkarp och Liarum med omnejd mellan kl. 09.30 – 10.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 611, 632, 626, 606, 625, 605, 612, 635, 602, 638, 603, 633, 604 och 634.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Tjörnarp och Korsaröd

Fredagen den 15 maj 2020 behövde vi stänga av strömmen i Tjörnarp och Korsaröd mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Karlarp

Fredagen den 8 maj behövde vi stänga av strömmen i Karlarp mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 311 och 323.

Mvh
MSKraft