Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo2019-03-08T15:43:30+00:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Planerat avbrott i delar av Sätaröd

Fredagen den 15 mars behövde vi ha ett avbrott i delar av Sätaröd mellan kl. 08:00 – 11.00 p.g.a. ett byte av ett påkört kabelskåp. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 912.

Mvh

MSKraft

Akut avbrott i delar av Sätaröd

Tisdagen den 12 mars behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Sätaröd mellan ca kl. 14.00 – 15.00 p.g.a. reparation av ett påkört kabelskåp. Den berörda stationen var 912.

Mvh

MSKraft

Strömavbrott i Gunnarp och Ella med omnejd

Strömavbrottet den 8 mars i Gunnarp och Ella med omnejd berodde på ett träd som fallit över linjen. Strömmen var åter ca kl. 13:30 i de flesta områden och reparationsarbete pågick i området kring Ella. Strömmen var åter ca kl. 15:00 i området kring Ella.

Mvh

MSKraft

Planerat akut avbrott i Liarum med omnejd

Torsdagen den 7 mars 2019 behövde vi ha ett akut avbrott i Liarum med omnejd mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 902, 903 och 908.

Mvh

MSKraft

Strömavbrott i Brostorp och Rickarum med omnejd

Fredagen den 22 februari hade vi ett strömavbrott i Brostorp och Rickarum med omnejd p.g.a. kabelfel och varade i nästan alla hushåll mellan kl. 09:50 – 11.00.

Strömavbrottet varade längre i vissa delar av Rickarum där strömmen var åter ca kl. 12.05 i transformatorstationerna 617,618 och 640 och ca kl. 13.30 i transformatorstationen 627.  Ett planerat avbrott skedde även på eftermiddagen p.g.a. reparation av tidigare kabelfel mellan kl. 12.30 – 13.30 och berörde transformatorstationerna 617,618, 640 och 627.

Mvh

MSKraft