Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Planerat avbrott den 19/10 i delar av Torup

Tisdagen den 19 oktober behövde vi ha ett avbrott i delar av Torup mellan kl. 13.30 – 15.00 p.g.a. borttagning av grenar och träd som hängde över elledningarna. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 310.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

MSKraft

Planerat avbrott den 19/10 i Korsaröd

Det planerade strömavbrottet torsdagen den 14 oktober i Korsaröd mellan kl. 08.00 – 12.00 flyttades fram till tisdagen den 19 oktober mellan kl. 08.00 – 12.00. De berörda transformatorstationer var 307 och 308.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft

Avbrott i Tjörnarp

Söndagen den 26/9 hade vi ett avbrott som berörde stationerna; T301, T303, T306, T326, T323, T311, T304, T305, T319, T321, T324 och T325.

Berörda områden var: Del av Tjörnarps samhälle, området vid Sjövägen i Karlarp, Sindbyholm, Kyrkbyn och ut mot Hädensjö.

Mvh

MSKraft

 

Planerat avbrott den 27/9 i flera områden

Måndagen den 27/9 hade vi ha ett avbrott i Spångahus, Korsaröd, Karlarp, Torup och Sjunnerup mellan kl. 09.00 – 10.00 för ombyggnad och modernisering av elnätet. De berörda transformatorstationer var 307,308,310,311,312,313,315,316,317,323, 324 och 327.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft