Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Planerat (akut) avbrott 24/5

Fredagen den 24 maj 2024 behövde vi ha ett avbrott i Adseke mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. omkopplingar i nätet. Den berörda transformatorstationen var 104.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 21/5

Tisdagen den 21 maj behövde vi ha ett planerat avbrott i delar av Tjörnarp mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. omkopplingar i nätet. Avbrottet berörde ett antal hushåll som tillhörde transformatorstation 302.

Mvh

MSKraft

Pågående Avbrott

Idag hade vi ett ett strömavbrott / LSP  i Tjörnarp längst med landsvägen (norra delen).

Planerat avbrott den 21/3

Torsdagen den 21 mars behövde vi ha två planerade avbrott p.g.a. ombyggnation av högspänningsnätet:

Tid: 09.00 – 11.00 – Berörda områden: Ylleröd och Loarp – Berörda transformatorstationer: 810, 824, 826

Tid: 09.00 – 13.00 – Berört område: Ylleröd – Berörd transformatorstation: 821

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 14/3

Torsdagen den 14 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Sandåkra och Näs mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. trädröjning vid luftlinje. De berörda transformatorstationerna var 102, 109, 110, 111 och 119.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 13/3

Onsdagen den 13 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Ylleröd och Loarp mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. ombyggnad av högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 824 och 826.

Mvh

MSKraft