Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Historiska händelser

Korta strömavbrott i Sandåkra

På grund av underhållsarbete under vecka 18 (3/5 – 7/5) i ledningsnätet på transformatorstation T108 Sandåkra, förekom det kortare avbrott vid in och urkoppling av reservkraft. D.v.s. ett kortare avbrott kunde förekomma på morgonen och ett kortare (ca 5 sekunder) på eftermiddagen.

Vi beklagar denna olägenhet.

Mvh

Mellersta Skånes Kraft.

Planerat avbrott den 7/5 i Nockarp

Fredagen den 7 maj 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Nockarp mellan kl. 09.30 – 11.00 p.g.a. byte av transformator för att förstärka elnätet. Den berörda transformatorstationen var 614.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 5/5 i Äsphult och Norra Pårup

Onsdagen den 5 maj 2021 behövde vi ha ett avbrott i Äsphult och Norra Pårup mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 609, 630 och 641.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 3/5 i flera områden

Måndagen den 3 maj 2021 behövde vi ha ett avbrott i Brostorp, Åkarp, Olarp, Tottarp, Bjärnhult och Bosarp mellan kl. 08.00 – 10.00. Detta p.g.a. utbyggnad av nätstation samt nedgrävning av lågspänningsledningar för säkrare elnät. De berörda transformatorstationerna var 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 638 och 643.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 19/4 i delar av Karlarp

Måndagen den 19 april 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i delar av Karlarp mellan kl. 08.00 – 10.00 för att kunna utföra säker trädfällning. Avbrottet berörde delar av transformatorstationen 327.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 23/4 i Ynglingarum och Sjöberga.

Fredagen den 23 april 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Ynglingarum och Sjöberga mellan kl. 09.30 – 11.30 p.g.a. reparation av högspänningsledning. De berörda transformatorstationerna var 406, 410, 417 och 424.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft