Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo2018-03-13T11:23:24+00:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Strömavbrott i Brostorp och Rickarum med omnejd

Dagens strömavbrott den 22 februari 2019 i  Brostorp och Rickarum med omnejd beror på kabelfel. Strömmen ska vara åter i nästan alla hushåll.

Ett visst område i Rickarum ska ha strömmen åter ca kl. 12.05, dock kommer vi att behöva ha ett kort avbrott under dagen och sms kommer att skickas ut innan dess. Berörda transformatorstationer är 617 och 618.

Reparation pågår i transformatorstation 627 (Rickarum), ingen prognos än så länge.

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott i Sätaröd

Fredagen den 1 mars 2019 behöver vi stänga av strömmen i Sätaröd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 912.

 

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Tjörnarp och Hedensjö

Onsdagen den 27 februari 2019 kommer vi att behöva stänga av strömmen i i Tjörnarp och Hedensjö mellan kl. 09.00 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna är 304, 305, 319 och 321.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Tjörnarp och Karlarp

Onsdagen den 27 februari 2019 kommer vi att behöva stänga av strömmen i i Tjörnarp och Karlarp mellan kl. 13.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna är 323, 324 och 325.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Planerat avbrott i Tjörnarp och Ella

Tisdagen den 12 februari hade vi ett planerat avbrott i Tjörnarp och Ella mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 201,205,210, 213 och 215.

Mvh

MSKraft

Akut felavhjälpning i Karlarp

Fredagen den 8 februari behövde vi stänga av strömmen i Karlarp med omnejd mellan kl. 08:00-08:30 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 323, 324 och 325.

Mvh

MSKraft