Mellersta Skånes Kraft - Elnät

Avbrottsinfo2019-03-08T15:43:30+01:00

Information om strömavbrott

Pågående strömavbrott

Planerade strömavbrott

Planerat avbrott i Röslöv

Onsdagen den 18 december 2019 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Röslöv mellan kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 114 och 115.

 

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Lunnahöja och Sandåkra

Onsdagen den 18 december 2019 kommer vi att behöva stänga av strömmen i Lunnahöja och Sandåkra mellan kl. 09.00 – 10.30 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna är 101,102,103,108,109,110,111,117 och 119.

Mvh

MSKraft

Historiska händelser

Avbrott i Ljungarum och Bjärröd.

Fredagen den 6/12 hade vi ett avbrott i Ljungarum och Bjärröd p.g.a. att en fångarmslina trillat på vår 20 kV. De flesta hushållen fick inom kort tid tillbaka strömmen, dock varade avbrottet i Röslöv ca. 30 minuter längre och var åter ca kl. 08:45.
Mvh
MSkraft

Planerat avbrott i Lunnahöja

Tisdagen den 10 december skulle vi ha ett planerat avbrott i Lunnahöja mellan kl. 12.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet, dock blev det tyvärr inställt p.g.a sjukdom. De berörda kommer att bli informerade i förhand om en ny tid.

Mvh

MSKraft

Akut reparationsarbete i Rickarum, Nockarp och Äsphult med omnejd

Onsdagen den 20 november behövde vi stänga av strömmen i Rickarum, Nockarp och Äsphult med omnejd mellan kl. 09.30 – 10.00 p.g.a. akut reparationsarbete, då vi funnit ett fel i en skiljare. De berörda transformatorstationerna var 613, 620, 614, 619, 616, 636 och 637.

Mvh

MSKraft

Avbrott i Forshult

Tisdagen den 19 november hade vi ett kort avbrott i Forshult p.g.a. ett träd som fallit över ledningen. Strömmen beräknas vara var åter inom ca 15 minuter.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott i Lunnahöja

Onsdagen den 20 november behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 112.

Mvh

MSKraft

Planerat avbrott den 11/11 i Sätaröd, Troröd och Björkeröd

Måndagen den 11 november behövde vi stänga av strömmen i Sätaröd, Troröd och Björkeröd mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a inkoppling av en ny jordkabel mellan Ullarp och Sätaröd. De berörda transformatorstationerna var 907, 912, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 och 1006.

Mvh

MSKraft