Mellersta Skånes Kraft är ett av 170 företag som äger elnäten i Sverige. Här informerar vi om anslutningsavgifter för nya anläggningar och elnätspriser. Priserna är angivna inklusive moms.

Anslutningsavgifter för Hög- och Lågspänning

När du vill ansluta en ny anläggning behöver du en permanent elservis. Anslutningsavgiften till din elservis baseras på din huvudsäkring. Mellersta Skånes Kraft erbjuder dig elservis och ser till att du blir ansluten till vårt elnät. Mer information om anslutningar i vårt nät hittar du i dokument nedan.

Avgifter för anslutningar av elanläggningar.

Kontakta oss på 0451-62 000 eller info@mskraft.se så hjälper vi dig.

Nätavgifter

Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig abonnemangsavgift som styrs av storleken på din huvudsäkring, din elanvändning i kilowattimmar samt skatter och myndighetsavgifter. Den rörliga delen styrs av Taxa D11 där du betalar en rörlig avgift för varje använd kilowattimme. För mer information om hur nät-priserna regleras se dokumenten nedan.

Nya nätpriser från och med 2022-01-01

Lågspänningstariffer

Säkring 16A Lgh 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Årsavgift 4100 kr 7135 kr 9263 kr 11650 kr 15083 kr 19260 kr 25739 kr
80 A 100 A 125 A 160 A 200 A Rörlig avgift (D11) Elskatt
32509 kr 42461 kr 55468 kr 76633 kr 96665 kr 18,0 öre/kWh 44,50 öre/kWh

Samtliga priser är inklusive moms.

Effekt abonnemang

N3. Anslutningsspänning: 6 – 20 kV

Fast avgift: 4389 kr/mån
Abonnemangsavgift: 116  kr/kW och år
Effektavgift: 629 kr/kW och år
Överuttagsavgift: 635 kr/kW (På överskjutande del av abonnerad effekt)
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 4,5 öre/kWh

Debiteringseffekt vid helårsleverans

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten

Effektavgift debiteras efter det högsta uppmätta månadsvärdet för levererade entimmeseffekt

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 750 kr/år

Nätövervakn avgift: 600 kr/år

Elberedskapsavgift: 2477 kr/år

Energiskatt: 35,60 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N4. Anslutningsspänning: 0,4 kV

Fast avgift: 2505 kr/mån
Abonnemangsavgift: 181 kr/kW och år
Högbelastningsavgift: 672 kr/kW och år
Rörlig överföringsavgift.
Hela året: 6,8 öre/kWh hela året

Abonnemangs och övriga avgifter

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten, vilken motsvarar det högsta under året förekommande värdet på levererad entimmeseffekt.

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 9,5 kr/år

Nätövervakn avgift: 3 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 35,60 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N5. Vägbelysningstariff

Fast avgift: 116 kr/kW och månad
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 11,0 öre/kWh

Övriga avgifter

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 10,25 kr/år

Nätövervakn avgift: 4,35 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 35,60 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

Moms tillkommer på tarifferna N3, N4 och N5 ovan.

Priserna gäller från 2022-01-01

Av staten beslutade avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap,  debiteras separat en gång per år.