Mellersta Skånes Kraft är ett av 170 företag som äger elnäten i Sverige. Här informerar vi om anslutningsavgifter för nya anläggningar och elnätspriser. Priserna är angivna inklusive moms.

Anslutningsavgifter för Hög- och Lågspänning

När du vill ansluta en ny anläggning behöver du en permanent elservis. Anslutningsavgiften till din elservis baseras på din huvudsäkring. Mellersta Skånes Kraft erbjuder dig elservis och ser till att du blir ansluten till vårt elnät. Mer information om anslutningar i vårt nät hittar du i dokument nedan.

Avgifter för anslutningar av elanläggningar.

Kontakta oss på 0451-62 000 eller info@mskraft.se så hjälper vi dig.

Nätavgifter

Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig abonnemangsavgift som styrs av storleken på din huvudsäkring, din elanvändning i kilowattimmar samt skatter och myndighetsavgifter. Den rörliga delen styrs av Taxa D11 där du betalar en rörlig avgift för varje använd kilowattimme. För mer information om hur nät-priserna regleras se dokumenten nedan.

Nya nätpriser från och med 2023-01-01

Lågspänningstariffer

Säkring 16A Lgh 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Årsavgift 4320 kr 8040 kr 10800 kr 13440 kr 17160 kr 22200 kr 28800 kr
80 A 100 A 125 A 160 A 200 A Rörlig avgift (D11) Elskatt
35400 kr 46080 kr 60000 kr 82800 kr 104400 kr 26,0 öre/kWh 49,0 öre/kWh

Samtliga priser är inklusive moms.

Effekt abonnemang

N3. Anslutningsspänning: 6 – 20 kV

Fast avgift: 4608 kr/mån
Abonnemangsavgift: 123  kr/kW och år
Effektavgift: 660 kr/kW och år
Överuttagsavgift: 673 kr/kW (På överskjutande del av abonnerad effekt)
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 9,0 öre/kWh

Debiteringseffekt vid helårsleverans

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten

Effektavgift debiteras efter det högsta uppmätta månadsvärdet för levererade entimmeseffekt

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 820 kr/år

Nätövervakn avgift: 870 kr/år

Elberedskapsavgift: 2129 kr/år

Energiskatt: 39,2 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N4. Anslutningsspänning: 0,4 kV

Fast avgift: 2630 kr/mån
Abonnemangsavgift: 190 kr/kW och år
Högbelastningsavgift: 706 kr/kW och år
Rörlig överföringsavgift.
Hela året: 11,0 öre/kWh hela året

Abonnemangs och övriga avgifter

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten, vilken motsvarar det högsta under året förekommande värdet på levererad entimmeseffekt.

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 10,25 kr/år

Nätövervakn avgift: 4,35 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 39,20 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N5. Vägbelysningstariff

Fast avgift: 136 kr/kW och månad
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 17,0 öre/kWh

Övriga avgifter

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 10,25 kr/år

Nätövervakn avgift: 4,35 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 39,20 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

Moms tillkommer på tarifferna N3, N4 och N5 ovan.

Priserna gäller från 2023-01-01

Av staten beslutade avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap,  debiteras separat en gång per år.