Mellersta Skånes Kraft är ett av 170 företag som äger elnäten i Sverige. Här informerar vi om anslutningsavgifter för nya anläggningar och elnätspriser. Priserna är angivna inklusive moms.

Anslutningsavgifter för Hög- och Lågspänning

När du vill ansluta en ny anläggning behöver du en permanent elservis. Anslutningsavgiften till din elservis baseras på din huvudsäkring. Mellersta Skånes Kraft erbjuder dig elservis och ser till att du blir ansluten till vårt elnät.

Mer information om anslutningar i vårt nät hittar du i dokument nedan.

Installationsavgifter lågspänning 2024

Schablonavgifter för lågspänningsanslutningar säkringsstorlek DII, servissäkring och
mätarsäkring 16 A – 25 A följer Ei,s rekommendationer enligt nedanstående tabell.

Avstand till närmaste anslutningspunkt

(Fågelvägen)

Servissäkring

Anslutningsavgift

(exkl. moms)

Anslutningsavgift

(inkl. moms)

Kabeltyp

Krav på rör

0  –  200 16  –  25 40 000 kr 50 000 kr 4G10 N1XV Ø 110 mm
201  –  599 16  –  25 40 000 kr + 342 kr/m 50 000 kr + 476 kr/m 4G10 N1XV Ø 110 mm
600  –  1199 16  –  25 176 800 kr + 810 kr/m 223500 + 1 013 kr/m 4G10 N1XV Ø 110 mm
1200  –  1800 16  –  25 662 800 + 475 kr/m 828 500 + 594 kr/m 4G10 N1XV Ø 110 mm

Detaljerat avgifter och villkor för anslutningar av elanläggningar hittar du i nedan dokument

Tekniska och administrativa tillämpningsbestämmelser för anslutningar av elanläggningar inom Mellersta Skånes Krafts elnät

Kontakta oss på 0451-62 000 eller info@mskraft.se så hjälper vi dig.

Nätavgifter

Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig abonnemangsavgift som styrs av storleken på din huvudsäkring, din elanvändning i kilowattimmar samt skatter och myndighetsavgifter. Den rörliga delen styrs av Taxa D11 där du betalar en rörlig avgift för varje använd kilowattimme. För mer information om hur nät-priserna regleras se dokumenten nedan.

Mer information och dokument relaterat till nätavgifter hittar du här.

  • Lågspänningstariffer (Gäller fr.o.m. 2024-01-01)

Säkring 16A Lgh 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Årsavgift 4536 kr 8442 kr 11340 kr 14112 kr 18018 kr 23310 kr 30240 kr
80 A 100 A 125 A 160 A 200 A Rörlig avgift (D11) Elskatt
37170 kr 48384 kr 63000 kr 86940 kr 109620 kr 25,0 öre/kWh 53,50 öre/kWh

Tillkommer för lågspänningskunder 

(Debiteras 1 gång/år-beslutade av regeringen)

Elsäkerhetsavgift: 13,90 kr/år

Elberedskapsavgift: 49,00 kr/år

Nätövervakn.avgift: 5,45 kr/år

Samtliga lågspånningstariffer är inklusive moms. 

  • Effekt abonnemang (Gäller fr.o.m. 2024-01-01)

N3. Anslutningsspänning: 6 – 20 kV

Fast avgift: 4838 kr/mån
Abonnemangsavgift: 129  kr/kW och år
Effektavgift: 693 kr/kW och år
Överuttagsavgift: 707 kr/kW (På överskjutande del av abonnerad effekt)
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 8,5 öre/kWh

Debiteringseffekt vid helårsleverans

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten

Effektavgift debiteras efter det högsta uppmätta månadsvärdet för levererade entimmeseffekt

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 905 kr/år

Nätövervakn avgift: 870 kr/år

Elberedskapsavgift: 2129 kr/år

Energiskatt: 42,8 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N4. Anslutningsspänning: 0,4 kV

Fast avgift: 2762 kr/mån
Abonnemangsavgift: 200 kr/kW och år
Högbelastningsavgift: 741 kr/kW och år
Rörlig överföringsavgift.
Hela året: 10,3 öre/kWh hela året

Abonnemangs och övriga avgifter

Abonnemangsavgift debiteras för den under året abonnerade effekten, vilken motsvarar det högsta under året förekommande värdet på levererad entimmeseffekt.

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 11,10 kr/år

Nätövervakn avgift: 4,35 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 42,8 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

N5. Vägbelysningstariff

Fast avgift: 143 kr/kW och månad
Rörlig överföringsavgift
Hela året: 17,0 öre/kWh

Övriga avgifter

Elsäkerhetsavgift tillkommer med följande belopp:

Elsäkerhetsavgift: 11,10 kr/år

Nätövervakn avgift: 4,35 kr/år

Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år

Energiskatt: 42,80 öre/kWh

Mervärdesskatt tillkommer på dessa avgifter

Moms tillkommer på tarifferna N3, N4 och N5 ovan.

Priserna gäller från 2023-01-01

Av staten beslutade avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap,  debiteras separat en gång per år.