Mellersta Skånes Kraft ek för. äger en del av elnätet i mellersta Skåne (se karta nedan). Vi ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag inom vårt nätområde. Vårt överskott går oavkortat till återinvesteringar i nätet och förbättringar som kommer våra kunder till godo.

Vi hälsar dig varmt välkommen till Mellersta Skånes Kraft!

Installationsavgifter
Driftstörningar
Föranmälan
Felanmälan
Kabelvisning
Kontakta oss

Kontakta oss

Mellersta Skånes Kraft ek. förening.
Landsvägen 77
243 72 Tjörnarp

0413 – 48 90 00
info@mskraft.se

Vid elavbrott, kontakta oss på 0451-62 000.

OBS!

Vi kan endast ta emot 6 samtal samtidigt. Får du upptagen ton var god försökt igen.