Vi behövde stänga av strömmen i delar av Karlarp mellan ca kl. 10.30 – 11:40 p.g.a. trädpåfall. Den berörda transformatorstationen var 323.

Mvh

MSKraft