Onsdagen den 28 juni behövde vi stänga av strömmen i Torup mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 310.

Mvh

MSKraft