Tisdagen den 12 september 2023 behövde vi stänga av strömmen i Sjöberga och Ynglingarum mellan kl. 09.00 – 10.30 p.g.a. arbete på högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 406, 409, 410, 416, 417, 418, 419, 420 och 424.