Onsdagen den 4 oktober hade vi ett avbrott i Ylleröd med omnejd mellan ca kl. 11:25 – 11:40 p.g.a. en gran som fallit på ledningen.

Mvh

MSKraft