Lördag den 7/10 kl 02:05 hade vi ett avbrott som orsakades var ett säkringsfel. De berörda var stationerna; T642, T608, T610, T627, T613, T627, T614, T619, T616, T636, T637, T617, T618 och T640. Berörda områden var: Del av Äsphult, Råbockarp, Duckarps kvarn, Rickarum, Rickarums kvarn, Duckarp, Nockarp, Fästan, Äsphults ora, Kalentehuset, Felavhjälpning pågår. Felet blev åtgärdat och alla fick strömtilbaka kl 05:15.