Vi påbörjar ombyggnadsarbete på elnätet i Loarp och Ylleröd. Detta medför att transformator T824 kommer att behöva gå på reservkraft, dagtid. Vid in och urkoppling av aggregatet uppkommer ett kortare strömavbrott (ca 3 sekunder), d.v.s. ett kort avbrott på förmiddagen och ett kort avbrott på eftermiddagen.

Vi beklagar denna olägenhet.

Mvh

MSKraft