Onsdagen den 25 oktober 2023 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 15.00 – 15.30 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 613.

Mvh

MSKraft