2024-01-02 11:00  hade vi ett avbrott som berörde stationerna: T805, T806, T825, T813, T819, T829, T814, T815, T816, T827, T828, T831, T808, T811, T812, T823 och T820

Berörda områden var: Del av Linderöds samhälle, Bjära, Byrhult. Sa Pårup. Felavhjälpning pågår och vi återkommer när vi lokaliserat felet med en prognos.

Med vänlig hälsning

Alla kunder fick ström tillbaka 2023-01-03 kl 08:20

MSK