VI har just nu ett pågående avbrott pga akut reparationsarbete i Västra Häglinge.

B6-11

Berör stationerna; T414, T402 och T422.

Berörda områden: Del av Häglinge, Ekholmen och Nygård

Mvh MSK