Onsdagen den 13 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Ylleröd och Loarp mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. ombyggnad av högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 824 och 826.

Mvh

MSKraft