Vi på Mellanskånes Kraft tycker att det är viktigt att värna om miljön och säljer därför endast 100 % förnybar energi till våra kunder.

Men vad innebär förnybar energi?

Energi kan bland annat produceras av förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft, solkraft samt bioenergi och icke förnybara energikällor exempelvis olja, kol och naturgas. Förnybar Energi är den energi som är producerad av förnybara energikällor, det vill säga energikällor som naturen själv återskapar och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns i en bestämd mängd och återbildas väldigt långsamt eller inte alls. Därmed kan de ta slut ju mer de används idag varför det är så viktigt att vi ökar medvetandet om förnybara källor och utvecklar dessa för framtida generationer.

Vi på Mellanskånes Kraft känner därför att vattenkraft är det naturliga valet för att skapa en bättre och hållbar framtid. Vi är även glada över att se det ökade intresset av mikroproduktion hos våra kunder som tillverkar blandat annat el i vindkraft och solkraft. Sverige har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion och många av våra vattendrag används till att skapa vattenkraft och genererar mycket energi.

Titta gärna på vår miljödeklaration för 2021 för att se vilken miljöpåverkan elen vi säljer har.

Tillsammans kan vi hjälpas åt för ett mer tryggare och hållbart Sverige!