Onsdagen den 15 augusti stängde vi av strömmen i områdena Ljungarum och Kroksjö med omnejd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 105, 621, 622 och 623.

 

Mvh

MSkraft