Onsdagen den 5 september stängde vi av strömmen i delar av Tjörnarp mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. underhållsarbete. De berörda transformatorstationerna var 304, 305, 319 och 321.

 

Mvh

MSkraft