Måndagen den 17 september stängde vi av strömmen i området Tjörnarp med omnejd mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. omkopplingsarbete.  De berörda transformatorstationerna var 304, 305, 319 och 321.

 

Mvh

MSkraft