Torsdagen den 20/9 hade vi ett strömavbrott där felsökningen varade längre tid p.g.a. fler fel samtidigt. Ett av felen var på ön i Tjörnarpssjön som var ett kabelfel, vilket bidrog till att det tog längre tid och var mer komplicerat än normalt. Samtidigt tappade vi både kontakten med vår telefoni och internet som också gjorde felavhjälpningen långsammare samt att vi inte kunde kommunicera på ett tillfredsställande sätt.

Mvh

MSkraft