Torsdagen den 4/10 behövde vi stänga av strömmen i Sandåkra mellan kl. 14.00 – 15.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 102, 110 och 111.

 

Med vänliga hälsningar

MSkraft