Den 21/10,  trasig isolator funnen, arbetet var klart ca kl. 13.00.

3 st transformator stationer var berörda.