Station T213 är fortfarande strömlöst pga avslagna linor, strömmen beräknas åter senast 09:00