Måndagen den 21 januari behövde vi stänga av strömmen i Ullarp och Sätaröd mellan kl. 10.00-13.00, för att utföra förbättringsåtgärder på elnätet p.g.a. ombyggnationen av E22. De berörda transformatorstationerna var 907, 910, 912, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 och 1006.

Tyvärr tog det planerade avbrott längre tid än förväntat och strömmen var åter senast kl. 14.00.

Mvh

MSKraft