Torsdagen den 17 januari behövde vi stänga av strömmen i Ullarp och Sätaröd mellan kl. 12.00-15.00, för att utföra förbättringsåtgärder på elnätet p.g.a. ombyggnationen av E22. De berörda transformatorstationerna var 907, 910, 912, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 och 1006.

Mvh

MSKraft

Torsdagen den 17 januari kommer vi att behöva stänga av strömmen i Ullarp och Sätaröd mellan kl. 12.00-15.00, för att utföra förbättringsåtgärder på elnätet p.g.a. ombyggnationen av E22. De berörda transformatorstationerna är 907, 910, 912, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 och 1006.

Mvh

MSKraft