Den 4 mars 2019 hade vi ett strömavbrott i Ynglingarum och Sjöberga med omnejd mellan ca 13:50 – 15:05 p.g.a. ett träd som hade fallit över linan.

Mvh

MSkraft