Torsdagen den 16 maj 2019 behövde vi stänga av strömmen i Norra Mellby, Adseke och Röslöv mellan kl. 10.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 104, 113, 114, 115, 118 och 120.

Mvh

MSKraft