Fredagen den 5 juli behövde vi ha ett avbrott i Rickarum mellan kl. 07.00 – 11.00 p.g.a. ombyggnadsarbete. Det var ett avbrott eller flera kortare avbrott samt berörde endast vissa hushåll i transformatorstationen 613 och 627.

Mvh

MSKraft