Måndagen den 14/10 hade vi driftstörningar i Lunnahöja och Sandåkra med omnejd mellan ca kl. 11:00 – 13:20 p.g.a. en avbränd skarv på luftlinjen.

Mvh

MSKraft