Fredagen den 8 maj behövde vi stänga av strömmen i Karlarp mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 311 och 323.

Mvh
MSKraft