Onsdagen den 14/10 behövde vi ha ett akut avbrott mellan ca kl. 13:10 – 13:25 i Bjära, Bjära Ry och Byrhult p.g.a. trädpåfall på en av våra ledningar och som skulle tas bort från aktuell ledning. De berörda transformatorstationerna var 829, 816, 827, 814, 815 och 828.

Mvh

MSKraft