Vi hade ett avbrott i Ylleröd på grund av den stora snömängden som kommit under dagen. Felsökning pågår och strömmen kan komma tillbaka och stängas igen under felsökningen. Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet. Avbrottet berör transformatorstationerna 824, 809, 821, 826 och 629.

Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet.

Dagens avbrott i Prästorp och Sjunnerup är avklarat och samtliga hade strömmen åter kl 15.10

Berörda stationer var T313, T315, T316

Mvh

MSKraft