På grund av underhållsarbete under vecka 18 (3/5 – 7/5) i ledningsnätet på transformatorstation T108 Sandåkra, förekom det kortare avbrott vid in och urkoppling av reservkraft. D.v.s. ett kortare avbrott kunde förekomma på morgonen och ett kortare (ca 5 sekunder) på eftermiddagen.

Vi beklagar denna olägenhet.

Mvh

Mellersta Skånes Kraft.