Torsdagen den 24 juni 2021 behövde vi ha ett strömavbrott  i Sätaröd och Västra Vram mellan kl. 12.00 – 15.00 p.g.a. inkoppling av nya kablar till Sätaröd. De berörda transformatorstationer var 1001, 1003, 1004 och 1006.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft