Samtliga ska ha åter strömmen i Linderöd.

Berörda stationer är: 805, 806, 813, 814,  815, 825, 829

Felet är åtgärdat, orsaken är störningar pga åskväder.

2021-07-28 11:20

Senaste uppdateringen: 11:56