Onsdagen den 1/9 hade vi ett avbrott i Sandåkra och Lunnahöja med omnejd mellan ca kl. 09.55 – 10.55 p.g.a. ett träd som fallit på ledningen.

Mvh

MSKraft