Det planerade strömavbrottet torsdagen den 14 oktober i Korsaröd mellan kl. 08.00 – 12.00 flyttades fram till tisdagen den 19 oktober mellan kl. 08.00 – 12.00. De berörda transformatorstationer var 307 och 308.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft