Tisdagen den 19 oktober behövde vi ha ett avbrott i delar av Torup mellan kl. 13.30 – 15.00 p.g.a. borttagning av grenar och träd som hängde över elledningarna. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 310.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

MSKraft