Torsdagen den 2 december 2021 behövde vi ha ett strömavbrott i delar av Häglinge mellan kl. 13.00 – 15.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 401.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft