Tisdagen den 1/2 2022 behövde vi ha ett avbrott i Torup mellan ca kl. 14:20 – 14:55 p.g.a. akut reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen var 310.

Mvh

MSKraft