Onsdagen den 2/2 2022 behövde vi ha ett avbrott i delar av Björkedal mellan ca kl. 14:00 – 15:30 p.g.a. akut reparationsarbete. Avbrottet berörde delar av transformatorstationen 502.

Mvh
MSKraft