Torsdagen den 24/2 hade vi ett fas fel som berörde bland annat Oravägen i Linderöd och Ljunga i Sösdala och behövde därför ha ett avbrott mellan ca kl. 11.00 – 12.00 p.g.a. akut reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 616, 619, 636, 637, 614 och 620.

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft