Måndagen den 28 februari behövde vi stänga av strömmen i Årröd mellan kl. 09:30 – 12:00 p.g.a. reparationsarbete på lågspänningsnätet. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll som tillhörde transformatorstation 905.

Mvh

MSKraft