Tisdagen den 12/4 behövde vi ha ett kort avbrott i Ynglinarum mellan ca kl. 11:00 – 11:30 p.g.a. akut reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 415 och 405.

Mvh
MSKraft