Måndagen den 30 maj behövde vi ha avbrott i Bösarp och Södra Pårup under nedan angivna tider p.g.a. förbättringsarbete på elnätet.

T822 (Bösarp) – kl. 9.00 – 9.30

T831 (Södra Pårup) – kl. 10.00 – 10.30

T830 (Södra Pårup) – kl. 10.45 – 11.15

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft