Fredagen den 16 september behövde vi stänga av strömmen i Spångahus mellan kl. 09.30 -11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft